Sběrny, výkupny a sběrné dvory - Stránky Kotlíkové dotace - Jihočeský kraj

Kotlíkové dotace

Titulní pruh Kotlíkové dotace
Sběrny, výkupny a sběrné dvory | « Zpět

Sběrny, výkupny a sběrné dvory

Na webových stránkách https://isoh.mzp.cz/ je možné přes pole registr zařízení a spisů přejít do aplikace registr zařízení a spisů, kde po výběru vyhledávání zařízení a zadání bližší specifikace (např. vyplnění pole kraj, obec, ORP) musíte vyplnit pole  přijímaný odpad, kde přes ikonu otevřít seznam zvolte požadovaná katalogová čísla (16 02 14, 16 01 17, 17 04 05 nebo 20 01 40) a následně se Vám přes pole vyhledat vygenerují jednotlivé provozovny. Pokud má provozovatel zařízení uvedena dle platného Katalogu odpadů  katalogová čísla 16 02 14 vyřazená zařízení, 16 01 17 železné kovy, 17 04 05 železo a ocel nebo 20 01 40 kovy, všechny pod kategorií "O", tzv. ostatní odpad, je oprávněn vydat majiteli vyřazeného kotle doklad o jeho likvidaci.