Sběrny, výkupny a sběrné dvory

Na webových stránkách https://isoh.mzp.cz/ je možné přes pole Registr zařízení a spisů přejít do Aplikace registr zařízení a spisů, kde po výběru Vyhledávání zařízení a zadání bližší specifikace (např. vyplnění pole kraj, obec, ORP) musíte vyplnit pole  Přijímaný odpad. Přes ikonu Otevřít seznam zvolte požadovaná katalogová čísla (16 02 14, 16 01 17, 17 04 05 nebo 20 01 40) a následně se Vám přes pole Vyhledat vygenerují jednotlivé provozovny. Pokud má provozovatel zařízení uvedena dle platného Katalogu odpadů  katalogová čísla 16 02 14 vyřazená zařízení nebo 16 01 17 železné kovy nebo 17 04 05 železo a ocel nebo 20 01 40 kovy, všechny pod kategorií "O", tzv. ostatní odpad, je oprávněn vydat majiteli vyřazeného kotle doklad o jeho likvidaci.