Informace pro žadatele o probíhající administraci kotlíkových dotací

V rámci 3. kola kotlíkových dotací bylo ke dni 30. 06. 2021 vyplaceno celkem 3 363 žádostí za 380,4 mil. Kč.

Proplácení žádostí průběžně pokračuje na základě doložených závěrečných vyúčtování. Díky navýšení finanční částky pro 3. kolo kotlíkových dotací od Ministerstva životního prostředí mohou být nakonec uspokojeny i všechny žádosti zařazené do zásobníku.