Oznámení o ukončení příjmu žádostí o kotlíkovou dotaci

Vzhledem k vysokému počtu žádostí v poměru k disponibilní částce pro 3. kolo kotlíkových dotací rozhodla Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 391/2020/RK-95 ze dne 30. 4. 2020 o ukončení příjmu elektronických žádostí o kotlíkovou dotaci dne 4. 5. 2020 v 16.30 hod. s nejzazším termínem pro doručení listinné verze 19. 5. 2020 do 14 hod.