Příprava podkladů 3. výzva

Avízo  výzvy vč. všech podkladů bude v případě schválení radou kraje vyvěšeno na těchto webových stránkách, a to od 16. 8. 2019.