Ukončení příjmu žádostí o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy

Dne 31. 8. 2022 byl ukončen příjem žádostí o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy. Žádosti tak není v současné době již možné podávat. O případném vyhlášení další výzvy budeme s dostatečným časovým předstihem informovat.