Aktuality - Stránky Kotlíkové dotace - Jihočeský kraj

Kotlíkové dotace

Titulní pruh Kotlíkové dotace
Aktuality | « Zpět

Aktuality

29. 9. 2017

Veškerá dokumentace k podání žádosti o kotlíkovou dotaci je od 29. 9. 2017 k dispozici v sekci Výzvy. Příjem žádostí bude zahájen 30. 10. 2017.

_________________________________________________________________________________________________Druhá

Druhá vlna kotlíkových dotací v Jihočeském kraji:

Vyhlášení výzvy a zveřejnění dokumentace 29. 9. 2017.

Příjem žádostí od 30. 10. 2017 výhradně elektronicky s následným doložením podepsaného výtisku a povinných příloh.

Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s ORP v Jihočeském kraji připravil informační semináře zaměřené na kotlíkové dotace.

Harmonogram seminářů:

18.09.2017, 16:00 Strakonice, Smetanova ul. 533, zasedací míst. býv. okres. úř.

19.09.2017, 16:00 Trhové Sviny, Sídliště 710, KD Trhové Sviny (nový sál)

20.09.2017, 16:00 Kaplice, Linecká 434, Kinokavárna

21.09.2017, 16:00 České Budějovice, nám. Př. Otakara II, velký sál zastupitelstva

25.09.2017, 16:00 Milevsko, Nádražní 846, DK Milevsko, výuková učebna, 1. p.

25.09.2017, 16:00 Jindřichův Hradec, Masarykovo náměstí 107, KD Střelnice

27.09.2017, 16:00 Český Krumlov, Kaplická 439, MěÚ zasedací místnost, 3. p.

02.10.2017, 16:00 Prachatice, Velké náměstí 3, radniční sál MěÚ Prachatice

04.10.2017, 16:00 Soběslav, Jirsíkova 34/2, KD Soběslav, malý sál, 1. p.

05.10.2017, 16:00 Třeboň, Na Sadech 349/II, Kongres. a kultur. centrum Roháč

09.10.2017, 16:30 Tábor, Husovo nám. 2938, budova ÚP ČR, zasedací míst., 3. p.

10.10.2017, 16:00 Dačice, Palackého nám. 4/1, 3D Kino Dačice

16.10.2017, 16:30 Tábor, Husovo nám. 2938, budova ÚP ČR, zasedací míst., 3. p

18.10.2017, 16:00 Vimperk, Johnova 226, Městské kulturní středisko

26.10.2017, 16:00 Písek, Budovcova 207, MěÚ zasedací místnost, přízemí

_________________________________________________________________________________________________

2. 8. 2017

V červenci 2017 bylo příjemcům proplaceno 117 žádostí z programu kotlíkové dotace v objemu 13,21 mil. Kč.

__________________________________________________________________________________________________

13. 7. 2017

V červnu 2017 bylo příjemcům proplaceno 132 žádostí z programu kotlíkové dotace v objemu 14,76 mil. Kč.

__________________________________________________________________________________________________

12. 6. 2017

V květnu 2017 bylo příjemcům proplaceno 134 žádostí z programu kotlíkové dotace v objemu 15,25 mil. Kč.

__________________________________________________________________________________________________

9. 5. 2017

V dubnu 2017 bylo příjemcům proplaceno 93 žádostí z programu kotlíkové dotace v objemu 10,48 mil. Kč.

__________________________________________________________________________________________________

26. 4. 2017

Základní informace k vyhlášení 2. výzvy na kotlíkové dotace jsou zveřejněny na záložce Kotlíkové dotace 2. výzva. Přesné podmínky 2. výzvy budou zveřejněny s jejím vyhlášením.

__________________________________________________________________________________________________

5. 4. 2017

V březnu 2017 bylo příjemcům proplaceno 330 žádostí z programu kotlíkové dotace v objemu 36,91 mil. Kč. _____________________________________________________________________________________________________________

21. 3. 2017

V rámci 1. výzvy kotlíkových dotací vstoupily do realizace již všechny podané žádosti. Jihočeský kraj tak uspokojí všechny žadatele o kotlíkovou dotaci.  

__________________________________________________________________________________________________

16. 3. 2017

Vyhlášení 2. výzvy pro kraje (výzva č. 67) v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020
Dne 16. 3. 2017 byla v rámci OP Životní prostředí vyhlášena výzva pro kraje na předkládání projektů pro získání finančních prostředků na tzv. „kotlíkové dotace", které jsou určeny na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech. Jihočeský kraj v současné době připravuje podání svého projektu tak, aby na podzim roku 2017 mohl vyhlásit 2. výzvu pro fyzické osoby. Předmětem podpory bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, automatický kotel na uhlí a biomasu nebo plynový kondenzační kotel. ____________________________________________________________________________________

15. 3. 2017

V únoru 2017 bylo příjemcům proplaceno 528 žádostí z programu kotlíkové dotace v objemu 59,92 mil. Kč. ____________________________________________________________________________________

30. 12. 2016

V prosinci 2016 bylo příjemcům proplaceno 402 žádostí z programu kotlíkové dotace v objemu 45,91 mil. Kč.  

____________________________________________________________________________________

6. 12. 2016

Druhá vlna kotlíkových dotací v Jihočeském kraji

Dne 24. 11. 2016 byla v České televizi zveřejněna informace, že Ministerstvo životního prostředí plánuje vyhlásit v březnu 2017 druhou výzvu na kotlíkové dotace. Tato výzva ale bude určena pouze krajům, které tak prostřednictvím svého projektu podaného do Operačního programu Životní prostředí získají další prostředky na kotlíkové dotace, aby mohly vyhlásit druhé kolo příjmu žádostí. Vzhledem k administrativní a časové náročnosti celého procesu tak bude možné zahájit příjem žádostí pro fyzické osoby v Jihočeském kraji pravděpodobně nejdříve na přelomu roku 2017/2018. Pro Jihočeský kraj se znovu počítá s částkou cca 300 mil. Kč. Zájemcům o kotlíkovou dotaci doporučujeme průběžně sledovat webové stránky http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/, kde budou včas zveřejněny veškeré informace týkající se druhé vlny kotlíkových dotací v Jihočeském kraji.

____________________________________________________________________________________

2. 12. 2016

V listopadu 2016 bylo příjemcům proplaceno 460 žádostí z programu kotlíkové dotace v objemu 52,55 mil. Kč.

___________________________________________________________________________________

24. 11. 2016

V říjnu 2016 bylo příjemcům proplaceno dalších 239 žádostí z programu kotlíkové dotace v celkovém objemu 27,3 mil. Kč.  

___________________________________________________________________________________

24. 10. 2016

V září 2016 bylo proplaceno příjemcům rovných 100 žádostí z programu kotlíkové dotace v celkovém objemu více než 11.3 mil. Kč.

___________________________________________________________________________________

21. 10. 2016

Upozornění

V pondělí dne 24. 10. 2016 v čase od 9:00 do 14:00 hod. proběhne školení administrátorů kotlíkových dotací. V tuto dobu nebudou k dispozici pro telefonické konzultace.

Děkujeme za pochopení.

___________________________________________________________________________________

9. 9. 2016

Platba dodavatelům v hotovosti

Příjmový pokladní doklad může být podle § 4, odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti vystaven na maximální částku 270 000,- Kč. Do tohoto limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci v průběhu jednoho kalendářního dne. Nedodržení tohoto limitu je přestupkem, resp. správním deliktem se všemi z toho plynoucími důsledky.

____________________________________________________________________________________ 

10. 8. 2016

Upozornění

Ve čtvrtek dne 11. 8. 2016 v čase od 8:00 do 12:00 proběhne školení administrátorů kotlíkových dotací. V tuto dobu nebudou k dispozici pro telefonické konzultace.

Děkujeme za pochopení.

_____________________________________________________________________________________

29. 7. 2016

Aktuální informace k seznamu výrobků pro kotlíkové dotace

Dosavadní výsledky arbitrážního posudku prokázaly, že na seznamu doporučených výrobků pro kotlíkové dotace (SVT) není v současné době kotel, který by neplnil podmínky programu.  Veškeré další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí zde.

 _____________________________________________________________________________________

26. 7. 2016

Na záložce Schválené/neschválené žádosti byly zveřejněny žádosti o kotlíkovou dotaci schválené a neschválené Radou Jihočeského kraje a také žádosti schválené do zásobníku projektů (datum jednání 23. 6. 2016 a 21. 7. 2016).

______________________________________________________________________________________

13. 7. 2016

Na stránkách kotlíkových dotací byla aktualizována záložka Zasílání aktuálních informací.

Po vyplnění emailové adresy budete zařazeni do seznamu emailových adres, na které posíláme pravidelné informace o kotlíkových dotacích.

_______________________________________________________________________________________

22. 6. 2016

Reportáž TV Prima ke kotlům nesplňující podmínky kotlíkové dotace

Se Státním fondem ŽP situaci intenzivně řešíme, dle jejich vyjádření bude stanoven další postup během příštího týdne. Informace uveřejníme na tomto webu.  

_______________________________________________________________________________________

14. 6. 2016

Na záložce Schválené/neschválené žádosti byly zveřejněny žádosti o kotlíkovou dotaci schválené a  neschválené Radou Jihočeského kraje (datum jednání 9. 6. 2016).

_______________________________________________________________________________________

26. 5. 2016

Na záložce Schválené/neschválené žádosti byly zveřejněny žádosti o kotlíkovou dotaci schválené a  neschválené Radou Jihočeského kraje (datum jednání 26. 5. 2016).

_______________________________________________________________________________________

20. 5. 2016

Na záložce Schválené/neschválené žádosti byly zveřejněny žádosti o kotlíkovou dotaci schválené a  neschválené Radou Jihočeského kraje (datum jednání 19. 5. 2016).

_______________________________________________________________________________________

13. 5. 2016

Vzhledem k tomu, že součástí závěrečného vyúčtování je také kopie protokolu o uvedení zdroje tepla do trvalého provozu, dovolujeme si  níže zveřejnit vzor tohoto dokumentu.

Protokol o uvedení zdroje tepla do provozu.docx

_______________________________________________________________________________________

9. 5. 2016

Na záložce Schválené/neschválené žádosti byly zveřejněny žádosti o kotlíkovou dotaci schválené a nově i neschválené Radou Jihočeského kraje (datum jednání 5. 5. 2016).

________________________________________________________________________________________

25. 4. 2016 

Na záložce Schválené/neschválené žádosti byly zveřejněny žádosti o kotlíkovou dotaci schválené Radou Jihočeského kraje (datum jednání 21. 4. 2016).

________________________________________________________________________________________

22. 4. 2016

Upozornění

V současné době průběžně probíhá kontrola a schvalování doručených žádostí a příprava smluv o poskytnutí dotace.

Nejbližší zasedání Rady Jihočeského kraje, která o přidělení dotace rozhoduje, se konají v těchto termínech:

5. 5. 2016

19. 5. 2016

26. 5. 2016

9. 6. 2016

23. 6. 2016

____________________________________________________________________________________________

19. 4. 2016

Upozornění

Na webových stránkách https://isoh.mzp.cz/ je možné přes pole registr zařízení a spisů přejít do aplikace registr zařízení a spisů, kde po výběru vyhledávání zařízení a zadání bližší specifikace (např. vyplnění pole kraj, obec, ORP) musíte vyplnit pole  přijímaný odpad, kde přes ikonu otevřít seznam zvolte požadovaná katalogová čísla (16 02 14, 16 01 17, 17 04 05 nebo 20 01 40) a následně se Vám přes pole vyhledat vygenerují jednotlivé provozovny. Pokud má provozovatel zařízení uvedena dle platného Katalogu odpadů  katalogová čísla 16 02 14 vyřazená zařízení, 16 01 17 železné kovy, 17 04 05 železo a ocel nebo 20 01 40 kovy, všechny pod kategorií "O", tzv. ostatní odpad, je oprávněn vydat majiteli vyřazeného kotle doklad o jeho likvidaci. 

_______________________________________________________________________________________

18. 4. 2016

Z důvodu častých dotazů si dovolujeme níže uvést nejvíce hledané odkazy/dokumenty:

Vzor _Doklad_o_likvidaci_kotle.docx  

 Příloha č  11_Vzor_Formulář_pro_vyúčtování_kotlíkové dotace.xls

http://www.kraj-jihocesky.cz/download/602xml_filler.exe

_______________________________________________________________________________________

1. 4. 2016

31. 3. 2016 ve 14:00 byl ukončen příjem žádostí o kotlíkové dotace. Elektronicky podáno bylo celkem 3 793 žádostí na částku 427 178 692,- Kč. Řádně podaných žádostí (elektronicky i v papírové formě) přišlo celkem 2 935 žádostí na částku 335 761 227,- Kč.

_______________________________________________________________________________________

11. 3. 2016

Na záložce "Schválené/neschválené žádosti" byl zveřejněn seznam Radou JK schválených žádostí z 10. března 2016.

_______________________________________________________________________________________

19. 2. 2016

Upozornění!

Dovolujeme si tímto upozornit, že finanční prostředky požadované v rámci doručených žádostí na kotlíkové dotace přesáhly disponibilní alokaci. Konečnou výši požadovaných prostředků v doručených žádostech bude možné určit až po provedení kontroly (s ohledem na možnou chybovost).

Žadatele, kteří doposud svou žádost nepodali, bychom proto rádi informovali, že od doby zveřejnění tohoto sdělení existuje možnost, že jejich žádosti budou zařazeny do zásobníku a bude je možné podpořit pouze v případě, že dojde v rámci již předložených žádostí k úspoře finančních prostředků.

_______________________________________________________________________________________________

15. 1. 2016

Aktualita

Upozorňujeme, že  došlo k další aktualizaci Seznamu oprávněných osob pro instalaci zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Aktuální Seznam osob je dostupný zde:  http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_10

________________________________________________________________________________________________________

18. 12. 2015

 
Upozornění na vyhlášení 1. výzvy!!!


Dne 18. 12. 2015 byla vyhlášena 1. výzva v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji.“ Od tohoto data si mohou zájemci o výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech z celého Jihočeského kraje stáhnout na webových stránkách Jihočeského kraje http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_4 v záložce Výzvy veškeré dokumenty potřebné k podání žádosti (formulář žádosti, návod k vyplnění žádosti, přílohy, pravidla dotačního programu atd.) a začít s její přípravou.

Příjem žádostí (nejprve odeslání elektronické žádosti s následným doručením podepsané papírové žádosti) bude zahájen 18. 1. 2016 a poběží do 31. 3. 2016 do 14 hod.

___________________________________________________________________________________________________

25. 11. 2015

Upozornění

Dle sdělení Ministerstva životního prostředí instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může podle § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, provádět osoba oprávněná. Více na http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_10, vč. Seznamu osob oprávněných pro instalaci zdrojů OZE.

_____________________________________________________________________________________________________

20. 11. 2015

Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s ORP v Jihočeském kraji připravil informační semináře zaměřené na kotlíkové dotace.

Aktualizovaný harmonogram seminářů:

24. 11. 2015  Strakonice                     Smetanova 533 (zas. místnost býv. Okresního úřadu) v 16.00 hod.

26. 11. 2015  Trhové Sviny                Sídliště 710 (KD Trhové Sviny - nový sál) v 16.00 hod.

30. 11. 2015  Prachatice                     Ulice SNP 559 (kom. míst. zdrav. postižených) v 16.00 hod.

01. 12. 2015  České Budějovice         Zasedací místnost zastupitelstva města v 16.00 hod.

02. 12. 2015  Milevsko                        Nádražní 846 (DK Milevsko, učebna 1. p.) v 16.30 hod.

03. 12. 2015  Jindřichův Hradec         Masarykovo náměstí 107 (KD Střelnice) v 16.00 hod.   

07. 12. 2015  Kaplice                           Náměstí 70 (ZM Městského úřadu) v 16.00 hod.

08. 12. 2015  Český Krumlov              Kaplická 439 (ZM Městského úřadu, 3. patro) v 16.00 hod.

09. 12. 2015  Volyně                            nám. Svobody 41 (Městský úřad) v 16.00 hod.

14. 12. 2015  Soběslav                        Jirsíkova 34 (KD Soběslav) v 16.00 hod.

15. 12. 2015  Třeboň                            Kulturní a kongresové centrum Roháč v 16.00 hod.

16. 12. 2015  Tábor                              Husovo nám. 2938 (Velká ZM, 3. patro) v 16.00 hod.  

17. 12. 2015  Dačice                             Palackého nám. 4/1 (Kinosál Dačice) v 16.00 hod.

17. 12. 2015  Písek                               Budovcova 207 (ZM Městského úřadu, přízemí) v 16.00 hod.

06. 01. 2016  Slavonice                       Svatopluka Čecha 103 (Malý sál KD Slavonice) v 16.00 hod.

11. 01. 2016  Tábor                              Husovo nám. 2938 (Velká ZM, 3. patro) v 16.00 hod.  

12. 01. 2016  Lišov                               Tř. 5. května 139, Lišov (městské kino Svět) v 16.00 hod.

13. 01. 2016  Chrášťany (okres ČB)   OU, zasedací míst. hasičské zbrojnice, Chrášťany 79 v 16.00 hod.

_______________________________________________________________________________________________________

 

13. 11. 2015

Projektová žádost na získání finančních prostředků ve výši 303 mil. Kč na tzv. "kotlíkové dotace", a to v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 2, specifického cíle 2.1 Snížení emisí z lokálního vytápění domácností splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory.

_________________________________________________________________________________________________________________ 

11. 11. 2015

Upozornění na nevyžádaný e-mail: "Výzva - Registrace - Kotlíkové dotace EU"

Krajský úřad Jihočeského kraje upozorňuje na e-mail, který je bez vědomí poskytovatele Kotlíkových dotací rozesílán potenciálním žadatelům s přiloženou zálohovou fakturou a varováním, že "v případě neuhrazení se žadatel vystavuje riziku zrušení registrace pro zapracování o kotlíkovou dotaci z OPŽP 2014 - 2020". Upozorňujeme veřejnost, že Krajský úřad Jihočeského kraje se od takovéto aktivity důrazně distancuje.

_____________________________________________________________________________________________________________

11. 11. 2015

Upozornění na webové stránky

Jihočeský kraj jako budoucí poskytovatel kotlíkových dotací v Jihočeském kraji není správcem ani provozovatelem webových stránek www.kotlikovedotaceeu.cz. Veškeré informace o kotlíkových dotacích naleznete na těchto oficiálních stránkách Jihočeského kraje: http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz. Pro podání žádosti/provedení registrace o kotlíkovou dotaci není potřeba se na žádných webových stránkách registrovat.

_____________________________________________________________________________________________________________

10. 11. 2015

Informace pro energetické specialisty

Společné stanovisko Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí a Odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu. Dokument je k dispozici na http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_5.

______________________________________________________________________________________________________________

2. 11. 2015

Od listopadu 2015 byl rozšířen tým administrátorů kotlíkových dotací. Více informací je uvedeno v sekci "Kontakty".

______________________________________________________________________________________________________________ 

29. 9. 2015

Jihočeský kraj prostřednictvím Odboru evropských záležitostí podal dne 29. 9. 2015 projektovou žádost na získání finančních prostředků ve výši 303 mil. Kč na tzv. "kotlíkové dotace", a to v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 2, specifického cíle 2.1 Snížení emisí z lokálního vytápění domácností.

______________________________________________________________________________________________________________

21. 9. 2015

Dnes bylo spuštěno dotazníkové šetření, které umožní zájemcům o kotlíkové dotace získat, po vyplnění dotazníku, aktuální informace o připravované výzvě. 

Dotazník je k dispozici na:

http://www.kraj-jihocesky.cz/dotazniky/dotaznik_kotlikovedotace.php

______________________________________________________________________________________________________________

 

21. 9. 2015

Příklad, jak správně pořídit fotografie starého zdroje tepla (kotle) před jeho vyjmutím z otopné soustavy a vzor Dokladu o likvidaci kotlového tělesa jsou k dispozici na http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_3

______________________________________________________________________________________________________________

Dne 26. 8. 2015 se uskutečnil seminář pro zástupce obcí a neziskových organizací

Prezentace ze semináře jsou k dispozici na http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_7

_________________________________________________________________________________________________

15. 7. 2015

Vyhlášená 1. výzva pro kraje v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2022

 Dne 15. 7. 2015 byla v rámci OP Životní prostředí vyhlášena výzva pro kraje na předkládání projektů pro získání finančních prostředků na tzv. „kotlíkové dotace", které jsou určeny na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech. Jihočeský kraj v současné době připravuje podání svého projektu tak, aby mohl ke konci roku 2015, resp. na počátku roku 2016 vypsat výzvu pro příjem prvních žádostí pro konečné uživatele - fyzické osoby. V první vlně, tedy do konce roku 2018, mohou jihočeské domácnosti získat dotaci na výměnu kotlů ve výši cca 300 mil. Kč, přičemž s čerpáním kotlíkových dotací se počítá i v následujících letech v rámci dalších dvou cyklů. Předmětem podpory bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva či plynový kondenzační kotel vč. realizace vhodných doprovodných opatření. Maximální výše způsobilých výdajů bude činit 150 tis. Kč, výše poskytnuté podpory se bude pohybovat v závislosti na podmínkách konkrétního projektu od 70 % do max. 85 %.

 

Vzor_doklad_ o_ likvidaci_ kotle