Aktuality - Stránky Kotlíkové dotace - Jihočeský kraj

Kotlíkové dotace

Titulní pruh Kotlíkové dotace
Aktuality | « Zpět

Aktuality

8. 3. 2018

Rada Jihočeské kraje schválila  dne 8. 3. 2018 188 žádostí o kotlíkovou dotaci a neschválila 64 žádostí o kotlíkovou dotaci. Seznam schválených a neschválených žádostí naleznete v záložce Informace o schválených / neschválených žádostech.

 

Další termín jednání RK (projednání schválených/neschválených žádostí) bude 29. 3. 2018

 


 

 8. 3. 2018

Ukončení příjmu žádostí o kotlíkovou dotaci

Z důvodu vysokého počtu podaných žádostí v poměru k disponibilním finančním prostředkům rozhodla Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 257/2018/RK-35 ze dne 8. 3. 2018 o ukončení příjmu elektronických žádostí o kotlíkovou dotaci k 9. 3. 2018 ve 14 hod. Žádosti podané po tomto termínu již nebudou administrovány. Listinné verze žádostí je nutné doručit na podatelnu Krajského úřadu Jihočeského kraje nejpozději do 23. 3. 2018 do 14 hod.

Poslední 3. kolo kotlíkových dotací se rozběhne výhledově v 2. polovině roku 2019, resp.  v závislosti na tom, kdy Ministerstvo životního prostředí uvolní krajům zbývající finanční prostředky. Podmínky pro získání dotace se ale mohou od 1. a 2. kola lišit.


 

 

 

16. 02. 2018

Rada Jihočeské kraje schválila  dne 15. 2. 2018 223 žádostí o kotlíkovou dotaci a neschválila 51 žádostí o kotlíkovou dotaci. Seznam schválených a neschválených žádostí naleznete v záložce Informace o schválených / neschválených žádostech.

 

Další termín jednání RK bude 8. 3. 2018

 


 

 

8. 02. 2018

Rada Jihočeské kraje schválila 502 žádostí o kotlíkovou dotaci. Seznam schválených žádostí naleznete opět v záložce Informace o schválených / neschválených žádostech.

 

Další termín jednání RK bude 15. 2. 2018

 Rada Jihočeského kraje schválila dne 25. 01. 2018 dalších 647 žádostí o kotlíkovou dotaci. Seznam schválených žádostí v záložce Informace o schválených / neschválených žádostech.

Další termín jednání RK - 8. 2. 2018, poté bude zveřejněn nový seznam schválených žádostí.

 

  15. 01. 2018

Součástí dokumentů k vyúčtování žádosti o kotlíkovou dotaci bude, v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj, také "Protokol o revizi spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty", uvádíme proto možný zdroj k ověření revizních techniků. (Netýká se čerpadel) 

 

http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/

 

Je nutné rozlišovat povinnost  revize spalinové cesty - provádí pouze držitel profesní kvalifikace Kominík – Revizní technik spalinové cesty  a provádění kontroly, kterou provádí držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví v pravidelných intervalech dle zákona o požární ochraně.

Revizní techniky je možné si ověřit právě na uvedeném odkazu.

 


 

Rada Jihočeského kraje schválila dne 21. 12. 2017 dalších 434 žádostí o kotlíkovou dotaci. Seznam schválených žádostí v záložce Informace o schválených / neschválených žádostech.

Další termín jednání RK - 25. 1. 2018, poté bude zveřejněn nový seznam schválených žádostí.

 Rada Jihočeského kraje schválila dne 7. 12. 2017 prvních 556 žádostí o kotlíkovou dotaci. Seznam schválených žádostí v záložce Informace o schválených / neschválených žádostech.

 

Smlouvy o poskytnutí dotace  Jihočeského kraje v rámci dotačního programu kotlíkové dotace obdrží žadatelé v novém roce 2018.Druhá vlna kotlíkových dotací v Jihočeském kraji:

Vyhlášení výzvy a zveřejnění dokumentace 29. 9. 2017.

Příjem žádostí od 30. 10. 2017 výhradně elektronicky s následným doložením podepsaného výtisku a povinných příloh.

Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s ORP v Jihočeském kraji připravil informační semináře zaměřené na kotlíkové dotace.


Harmonogram seminářů:

18.09.2017, 16:00 Strakonice, Smetanova ul. 533, zasedací míst. býv. okres. úř.

19.09.2017, 16:00 Trhové Sviny, Sídliště 710, KD Trhové Sviny (nový sál)

20.09.2017, 16:00 Kaplice, Linecká 434, Kinokavárna

21.09.2017, 16:00 České Budějovice, nám. Př. Otakara II, velký sál zastupitelstva

25.09.2017, 16:00 Milevsko, Nádražní 846, DK Milevsko, výuková učebna, 1. p.

25.09.2017, 16:00 Jindřichův Hradec, Masarykovo náměstí 107, KD Střelnice

27.09.2017, 16:00 Český Krumlov, Kaplická 439, MěÚ zasedací místnost, 3. p.

02.10.2017, 16:00 Prachatice, Velké náměstí 3, radniční sál MěÚ Prachatice

04.10.2017, 16:00 Soběslav, Jirsíkova 34/2, KD Soběslav, malý sál, 1. p.

05.10.2017, 16:00 Třeboň, Na Sadech 349/II, Kongres. a kultur. centrum Roháč

09.10.2017, 16:30 Tábor, Husovo nám. 2938, budova ÚP ČR, zasedací míst., 3. p.

10.10.2017, 16:00 Dačice, Palackého nám. 4/1, 3D Kino Dačice

16.10.2017, 16:30 Tábor, Husovo nám. 2938, budova ÚP ČR, zasedací míst., 3. p

18.10.2017, 16:00 Vimperk, Johnova 226, Městské kulturní středisko

26.10.2017, 16:00 Písek, Budovcova 207, MěÚ zasedací místnost, přízemí2. 8. 2017

V červenci 2017 bylo příjemcům proplaceno 117 žádostí z programu kotlíkové dotace v objemu 13,21 mil. Kč.13. 7. 2017

V červnu 2017 bylo příjemcům proplaceno 132 žádostí z programu kotlíkové dotace v objemu 14,76 mil. Kč.12. 6. 2017

V květnu 2017 bylo příjemcům proplaceno 134 žádostí z programu kotlíkové dotace v objemu 15,25 mil. Kč.9. 5. 2017

V dubnu 2017 bylo příjemcům proplaceno 93 žádostí z programu kotlíkové dotace v objemu 10,48 mil. Kč.26. 4. 2017

Základní informace k vyhlášení 2. výzvy na kotlíkové dotace jsou zveřejněny na záložce Kotlíkové dotace 2. výzva. Přesné podmínky 2. výzvy budou zveřejněny s jejím vyhlášením.5. 4. 2017

V březnu 2017 bylo příjemcům proplaceno 330 žádostí z programu kotlíkové dotace v objemu 36,91 mil. Kč.21. 3. 2017

V rámci 1. výzvy kotlíkových dotací vstoupily do realizace již všechny podané žádosti. Jihočeský kraj tak uspokojí všechny žadatele o kotlíkovou dotaci.16. 3. 2017

Vyhlášení 2. výzvy pro kraje (výzva č. 67) v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020
Dne 16. 3. 2017 byla v rámci OP Životní prostředí vyhlášena výzva pro kraje na předkládání projektů pro získání finančních prostředků na tzv. „kotlíkové dotace", které jsou určeny na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech. Jihočeský kraj v současné době připravuje podání svého projektu tak, aby na podzim roku 2017 mohl vyhlásit 2. výzvu pro fyzické osoby. Předmětem podpory bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, automatický kotel na uhlí a biomasu nebo plynový kondenzační kotel.15. 3. 2017

V únoru 2017 bylo příjemcům proplaceno 528 žádostí z programu kotlíkové dotace v objemu 59,92 mil. Kč.30. 12. 2016

V prosinci 2016 bylo příjemcům proplaceno 402 žádostí z programu kotlíkové dotace v objemu 45,91 mil. Kč.6. 12. 2016

Druhá vlna kotlíkových dotací v Jihočeském kraji

Dne 24. 11. 2016 byla v České televizi zveřejněna informace, že Ministerstvo životního prostředí plánuje vyhlásit v březnu 2017 druhou výzvu na kotlíkové dotace. Tato výzva ale bude určena pouze krajům, které tak prostřednictvím svého projektu podaného do Operačního programu Životní prostředí získají další prostředky na kotlíkové dotace, aby mohly vyhlásit druhé kolo příjmu žádostí. Vzhledem k administrativní a časové náročnosti celého procesu tak bude možné zahájit příjem žádostí pro fyzické osoby v Jihočeském kraji pravděpodobně nejdříve na přelomu roku 2017/2018. Pro Jihočeský kraj se znovu počítá s částkou cca 300 mil. Kč. Zájemcům o kotlíkovou dotaci doporučujeme průběžně sledovat webové stránky http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/, kde budou včas zveřejněny veškeré informace týkající se druhé vlny kotlíkových dotací v Jihočeském kraji.2. 12. 2016

V listopadu 2016 bylo příjemcům proplaceno 460 žádostí z programu kotlíkové dotace v objemu 52,55 mil. Kč.24. 11. 2016

V říjnu 2016 bylo příjemcům proplaceno dalších 239 žádostí z programu kotlíkové dotace v celkovém objemu 27,3 mil. Kč.24. 10. 2016

V září 2016 bylo proplaceno příjemcům rovných 100 žádostí z programu kotlíkové dotace v celkovém objemu více než 11.3 mil. Kč.21. 10. 2016

Upozornění

V pondělí dne 24. 10. 2016 v čase od 9:00 do 14:00 hod. proběhne školení administrátorů kotlíkových dotací. V tuto dobu nebudou k dispozici pro telefonické konzultace.

Děkujeme za pochopení.9. 9. 2016

Platba dodavatelům v hotovosti

Příjmový pokladní doklad může být podle § 4, odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti vystaven na maximální částku 270 000,- Kč. Do tohoto limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci v průběhu jednoho kalendářního dne. Nedodržení tohoto limitu je přestupkem, resp. správním deliktem se všemi z toho plynoucími důsledky.10. 8. 2016

Upozornění

Ve čtvrtek dne 11. 8. 2016 v čase od 8:00 do 12:00 proběhne školení administrátorů kotlíkových dotací. V tuto dobu nebudou k dispozici pro telefonické konzultace.

Děkujeme za pochopení.29. 7. 2016

Aktuální informace k seznamu výrobků pro kotlíkové dotace

Dosavadní výsledky arbitrážního posudku prokázaly, že na seznamu doporučených výrobků pro kotlíkové dotace (SVT) není v současné době kotel, který by neplnil podmínky programu.  Veškeré další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí.26. 7. 2016

Na záložce Schválené/neschválené žádosti byly zveřejněny žádosti o kotlíkovou dotaci schválené a neschválené Radou Jihočeského kraje a také žádosti schválené do zásobníku projektů (datum jednání 23. 6. 2016 a 21. 7. 2016).13. 7. 2016

Na stránkách kotlíkových dotací byla aktualizována záložka Zasílání aktuálních informací.

Po vyplnění emailové adresy budete zařazeni do seznamu emailových adres, na které posíláme pravidelné informace o kotlíkových dotacích.22. 6. 2016

Reportáž TV Prima ke kotlům nesplňující podmínky kotlíkové dotace

Se Státním fondem ŽP situaci intenzivně řešíme, dle jejich vyjádření bude stanoven další postup během příštího týdne. Informace uveřejníme na tomto webu.  14. 6. 2016

Na záložce Schválené/neschválené žádosti byly zveřejněny žádosti o kotlíkovou dotaci schválené a  neschválené Radou Jihočeského kraje (datum jednání 9. 6. 2016).26. 5. 2016

Na záložce Schválené/neschválené žádosti byly zveřejněny žádosti o kotlíkovou dotaci schválené a  neschválené Radou Jihočeského kraje (datum jednání 26. 5. 2016).20. 5. 2016

Na záložce Schválené/neschválené žádosti byly zveřejněny žádosti o kotlíkovou dotaci schválené a  neschválené Radou Jihočeského kraje (datum jednání 19. 5. 2016).13. 5. 2016

Vzhledem k tomu, že součástí závěrečného vyúčtování je také kopie protokolu o uvedení zdroje tepla do trvalého provozu, dovolujeme si  níže zveřejnit vzor tohoto dokumentu.

Protokol o uvedení zdroje tepla do provozu.docx9. 5. 2016

Na záložce Schválené/neschválené žádosti byly zveřejněny žádosti o kotlíkovou dotaci schválené a nově i neschválené Radou Jihočeského kraje (datum jednání 5. 5. 2016).25. 4. 2016 

Na záložce Schválené/neschválené žádosti byly zveřejněny žádosti o kotlíkovou dotaci schválené Radou Jihočeského kraje (datum jednání 21. 4. 2016).22. 4. 2016

Upozornění

V současné době průběžně probíhá kontrola a schvalování doručených žádostí a příprava smluv o poskytnutí dotace.

Nejbližší zasedání Rady Jihočeského kraje, která o přidělení dotace rozhoduje, se konají v těchto termínech:

5. 5. 2016

19. 5. 2016

26. 5. 2016

9. 6. 2016

23. 6. 201619. 4. 2016

Upozornění

Na webových stránkách https://isoh.mzp.cz/ je možné přes pole registr zařízení a spisů přejít do aplikace registr zařízení a spisů, kde po výběru vyhledávání zařízení a zadání bližší specifikace (např. vyplnění pole kraj, obec, ORP) musíte vyplnit pole  přijímaný odpad, kde přes ikonu otevřít seznam zvolte požadovaná katalogová čísla (16 02 14, 16 01 17, 17 04 05 nebo 20 01 40) a následně se Vám přes pole vyhledat vygenerují jednotlivé provozovny. Pokud má provozovatel zařízení uvedena dle platného Katalogu odpadů  katalogová čísla 16 02 14 vyřazená zařízení, 16 01 17 železné kovy, 17 04 05 železo a ocel nebo 20 01 40 kovy, všechny pod kategorií "O", tzv. ostatní odpad, je oprávněn vydat majiteli vyřazeného kotle doklad o jeho likvidaci. 18. 4. 2016

Z důvodu častých dotazů si dovolujeme níže uvést nejvíce hledané odkazy/dokumenty:

Vzor _Doklad_o_likvidaci_kotle.docx  

Příloha č  11_Vzor_Formulář_pro_vyúčtování_kotlíkové dotace.xls

http://www.kraj-jihocesky.cz/download/602xml_filler.exe1. 4. 2016

31. 3. 2016 ve 14:00 byl ukončen příjem žádostí o kotlíkové dotace. Elektronicky podáno bylo celkem 3 793 žádostí na částku 427 178 692,- Kč. Řádně podaných žádostí (elektronicky i v papírové formě) přišlo celkem 2 935 žádostí na částku 335 761 227,- Kč.11. 3. 2016

Na záložce "Schválené/neschválené žádosti" byl zveřejněn seznam Radou JK schválených žádostí z 10. března 2016.19. 2. 2016

Upozornění!

Dovolujeme si tímto upozornit, že finanční prostředky požadované v rámci doručených žádostí na kotlíkové dotace přesáhly disponibilní alokaci. Konečnou výši požadovaných prostředků v doručených žádostech bude možné určit až po provedení kontroly (s ohledem na možnou chybovost).

Žadatele, kteří doposud svou žádost nepodali, bychom proto rádi informovali, že od doby zveřejnění tohoto sdělení existuje možnost, že jejich žádosti budou zařazeny do zásobníku a bude je možné podpořit pouze v případě, že dojde v rámci již předložených žádostí k úspoře finančních prostředků.15. 1. 2016

Aktualita

Upozorňujeme, že  došlo k další aktualizaci Seznamu oprávněných osob pro instalaci zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Aktuální Seznam osob je dostupný zde:  http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_10