Revize spalinových cest - oprávněné osoby

Součástí dokumentů k vyúčtování žádosti o kotlíkovou dotaci bude, v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj, také "Protokol o revizi spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty", uvádíme proto možný zdroj k ověření revizních techniků. (Netýká se tepelných čerpadel). 

http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/

Je nutné rozlišovat povinnost  revize spalinové cesty - provádí pouze držitel profesní kvalifikace Kominík – Revizní technik spalinové cesty  a provádění kontroly, kterou provádí držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví v pravidelných intervalech dle zákona o požární ochraně. Revizní techniky je možné si ověřit  na výše uvedeném odkazu.