• kotlíky

Nízkopříjmové domácnosti mohou i nadále podávat žádosti o kotlíkovou dotaci

Dne 6. 6. 2022 byl v Jihočeském kraji zahájen příjem žádostí o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy. V prvním týdnu bylo podáno 1 320 elektronických žádostí za 205 mil. Kč, k dispozici tak pro jihočeské žadatele stále zůstává 52 mil. Kč, které mohou využít na výměnu neekologického kotle na pevná paliva za moderní zdroj tepla.

Vyhlášení výzvy

Vyhlášení 1. výzvy dotačního programu „Kotlíkové dotace  pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“

Schválené/neschválené žádosti

Dne 7. 4. 2022 Rada Jihočeského kraje schválila 2 žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 2. výzva. Seznam schválených žádostí naleznete v záložce „Informace o žádostech“, přičemž  tyto 2 schválené žádosti budou financovány z úspor z již realizovaných žádostí podaných v 1.

Harmonogram seminářů 2022

Pozvánka na semináře pro žadatele v dotačním programu
„Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy“

Informace o žádostech

Dne 17. 3. 2022 Rada Jihočeského kraje neschválila 1 / schválila 2 žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 2. výzva.

Informace o žádostech

Dne 3. 3. 2022 Rada Jihočeského kraje schválila  dalších 18 žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 2. výzva. Seznam schválených žádostí naleznete v záložce „Informace o žádostech“.

Informace o žádostech

Dne 13. 1. 2022 Rada Jihočeského kraje schválila  další 3 žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 2. výzva. Seznam schválených žádostí naleznete v záložce „Informace o žádostech“.

Informace k nové verzi Seznamu výrobků a technologií 2021-2027 (SVT)

Vážení žadatelé, od spuštění nové verze Seznamu výrobků a technologií 2021-2027 (viz https://svt.sfzp.cz/) přestala být původní verze Seznamu výrobků a technologií 2014-2020 (viz https://svt2014-2020.sfzp.cz/) doplňována o nově zaregistrované výrobky. Výrobky, které jsou uvedeny v novém Seznamu výrobků a technologií 2021-2027, lze ale podpořit i v rámci 117. výzvy OPŽP (Kotlíkové dotace III) a v programu Nová zelená úsporám (NZÚ-AMO) 2014-2020. Původní verze Seznamu výrobků a technologií 2014-2020 již nebude aktualizována, lze z ní ale i nadále vybírat výrobky zaregistrované před spuštěním nové verze Seznamu výrobků a technologií 2021-2027. Zároveň nový Seznam výrobků a technologií 2021-2027 již neuvádí údaj týkající se maximální výše dotace, protože seznam je společný pro více programů, a je tedy třeba vždy vycházet z podmínek daného programu (Kotlíkové dotace 2022+, Nová zelená úsporám 2021-2027). Pro připravované kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy bude aktuální již pouze nový Seznam výrobků a technologii 2021-2027.
Subscribe to