• kotlíky

Harmonogram seminářů 2023

Harmonogram seminářů pro žadatele v dotačním programu
„Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II.“

Nízkopříjmové domácnosti mohou i nadále podávat žádosti o kotlíkovou dotaci

Dne 6. 6. 2022 byl v Jihočeském kraji zahájen příjem žádostí o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy. V prvním týdnu bylo podáno 1 320 elektronických žádostí za 205 mil. Kč, k dispozici tak pro jihočeské žadatele stále zůstává 52 mil. Kč, které mohou využít na výměnu neekologického kotle na pevná paliva za moderní zdroj tepla.

Vyhlášení výzvy

Vyhlášení 1. výzvy dotačního programu „Kotlíkové dotace  pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“

Schválené/neschválené žádosti

Dne 7. 4. 2022 Rada Jihočeského kraje schválila 2 žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 2. výzva. Seznam schválených žádostí naleznete v záložce „Informace o žádostech“, přičemž  tyto 2 schválené žádosti budou financovány z úspor z již realizovaných žádostí podaných v 1.

Harmonogram seminářů 2022

Pozvánka na semináře pro žadatele v dotačním programu
„Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy“

Informace o žádostech

Dne 17. 3. 2022 Rada Jihočeského kraje neschválila 1 / schválila 2 žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 2. výzva.

Informace o žádostech

Dne 3. 3. 2022 Rada Jihočeského kraje schválila  dalších 18 žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 2. výzva. Seznam schválených žádostí naleznete v záložce „Informace o žádostech“.

Subscribe to