Výzvy (podání žádosti)

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II. (1. výzva)

 

Příjem žádostí v elektronické podobě běží do 31. 8. 2024. 

 

Pro podání žádosti klikněte zde: Podání žádosti

 

Dokumentace: 

Návod pro vyplnění žádosti o poskytnutí dotace 2023-2024

Pravidla dotačního programu

Názorná ilustrace fotodokumentace stávajícího kotle

Smlouva o poskytnutí dotace_se zálohou

Smlouva o poskytnutí dotace_bez zálohy

Vzor - Doklad o likvidaci kotle

Vzor - Souhlas spoluvlastníka většinového nebo polovičního podílu v rodinném domě

Vzor - Souhlas spoluvlastníka většinového nebo polovičního podílu v bytové jednotce

Vzor - Souhlas vlastníků ostatních bytových jednotek

Vzor - Souhlas spoluvlastníka většinového nebo polovičního podílu ve stavbě pro rodinnou rekreaci

Vzor - Souhlas druhého z manželů při vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky/stavby pro rodinnou rekreaci

Vzor - Plná moc

Vzor - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace

Vzor - Zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje do provozu

Vzor - Čestné prohlášení osob s trvalým pobytem v místě realizace výměny zdroje tepla

Vzor - Čestné prohlášení žadatele o kotlíkovou dotaci o místě trvalého bydliště

Formulář Údaje o členech domácnosti

Formulář závěrečného vyúčtování

Formulář závěrečného vyúčtování pro verzi Office 2007 a starší

Vzor elektronické žádosti o poskytnutí dotace

Štítky dotačního programu