Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy (žádosti podané v roce 2022)