Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy II. (žádosti podané v roce 2023-2024)