Seznam energetických specialistů

Energetický specialista

 

Dílčí projekty fyzických osob lze realizovat pouze v rodinných domech, kde budou současně provedena alespoň minimální opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (tzv. "mikro" energetická opatření). Tato povinnost se netýká rodinných domů, kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy "C" - úsporná nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v jiném dotačním titulu (např. Nová zelená úsporám).

Pokud fyzická osoba nežádá v programu Nová zelená úsporám (v rámci výzvy vyhlášené dne 22. 10. 2015) na opatření na snížení energetické náročnosi nebo nevlastní energetický štítek pro předložení potvrzení, že rodinný dům spadá minimálně do klasifikační třídy energetické náročnosti budouvy typu "C", je nutné kontaktovat energetického specialistu definovaný zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií v platném znění. Role energetického specialisty spočívá v doporučení nejvhodnějšího/nejefektivnějšího opatření ze seznamu "mikro" energetických opatření (viz níže), které přispěje ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (až do limitu 20 tis. Kč, tedy max. částkou, kterou lze nárokovat v projektu fyzické osoby na výměnu zdroje tepla). Cena za služby poskytnuté energetickým specialistou by neměla přesáhnout 5 tis. Kč a tuto částku lze také nárokovat v projektu fyzické osoby na výměnu zdroje tepla.

 

"Mikro" energetická opatření

  1. Zateplení střechy nebo půdních prostor
  2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
  3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasády apod.)
  4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády - eliminace tepelných mostů
  5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
  6. Dílčí výměna oken
  7. Výměna vstupních a balkonových dveří
  8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
  9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

V seznamu energetických specialistů může mít příslušná osoba 4 různé specializace. Ze 4 možných oprávnění (energetický audit, kontrola klima, kontrola kotlů, energetická certifikace budov) bude požadováno oprávnění k energetickému auditu nebo k energetické certifikaci budov.

 

Seznam energetických specialistů

Seznam osob oprávněných instalovat zařízení z obnovitelných zdrojů energie naleznete zde: http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_10

Informace pro energetické specialisty