• kotlíky

Příprava 3. výzvy kotlíkových dotací

Informace k 3. výzvě kotlíkových dotací

7. 1. 2019 vyhlášena v rámci OP Životní prostředí 3. výzva pro kraje pro předkládání projektů k získání finančních prostředků na 3. kolo kotlíkových dotací.

Jihočeský kraj má znovu možnost získat více než 300 mil. Kč na výměnu zastaralých kotlů. 

Subscribe to