NZÚ - Dokumenty a formuláře

NZÚ - Dokumenty a formuláře jsou určeny pouze pro žadatele, kterým byla dotace schválena z projektu "Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám".

Pro ostatní žadatele jsou určeny dokumenty a formuláře uložené v hlavním menu v záložce Dokumenty a formuláře - financování z dotačního programu "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji".

Pokud si nejste jisti, jaké formuláře a dokumenty máte použít, kontaktujte prosím svého administrátora.  

NZÚ - Formulář závěrečného vyúčtování pro verzi Office 2007 a starší 

NZÚ - Formulář závěrečného vyúčtování

NZÚ - Pokyny k závěrečnému vyúčtování

NZÚ - Pokyny smlouva

NZÚ - Položkový rozpočet

NZÚ - Štítky projektu

NZÚ - Vzor_Doklad o likvidaci kotle

NZÚ - Vzor_Protokol o uvedení  zdroje  tepla  do provozu

NZÚ - Vzor_Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace