Dokumenty a formuláře

Dokumenty a formuláře platné pro 3. výzvu kotlíkových dotací v Jihočeském kraji

Dokumenty a formuláře jsou určeny pouze pro žadatele, kterým byla dotace schválena Radou Jihočeského k financování z dotačního programu "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.".

Žadatelům, kterým byla dotace schválena Radou Jihočeského kraje dne 4. 6. 2020 (usnesení č. 559/2020/RK-98) a jsou financováni z projektu "Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám" jsou určeny dokumenty a formuláře uložené v hlavním menu v záložce NZÚ - Dokumenty a formuláře.

Pokud si nejste jisti, jaké formuláře a dokumenty máte použít, kontaktujte prosím svého administrátora.  

Názorná ilustrace fotodokumentace stávajícího kotle

Podrobný postup stažení vyplnění a odeslání elektronické žádosti - Filler 602XML

Pravidla dotačního programu

Seznam prioritních obcí

Vzor závěrečného vyúčtování

Vzor závěrečného vyúčtování_pro verzi Office 2007 a starší

Vzor_Doklad olikvidaci kotle

Vzor_Plná moc

Vzor_Protokol o uvedení  zdroje  tepla  do provozu

Vzor_Smlouva o poskytnutí dotace

Vzor_Souhlas druhého z manželů při vlastnictví rodinného domu_bytové jednotky

Vzor_Souhlas spoluvlastníka bytové jednotky_rodinného domu

Vzor_Souhlas spoluvlastníka rodinného domu

Vzor_Souhlas vlastníka pozemku

Vzor_Čestné prohlášení o neznámé třídě kotle

Vzor_Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace

Štítky s popisem dotačního programu pro označení faktur vystavených k závěrečnému vyúčtování kotlíkové dotace 3.výzva

Pokyny k závěrečnému vyúčtování

Položkový rozpočet_kotle III