Seznam odborně způsobilých osob

Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění povinen provádět jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem
spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva.

Seznam odborně způsobilých osob proškolených pod dohledem Hospodářské komory ČR  naleznete přímo viz odkaz  https://ipo.mzp.cz/

V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího stacionárního zdroje). 

Doporučený vzor dokladu o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, viz. níže. 

vzor - doklad o kontrole tech. stavu