Výzvy

Výzvy

2. výzva pro fyzické osoby v Jihočeském kraji 

Vyhlášení výzvy a zveřejnění dokumentace 29. 9. 2017.

Příjem žádostí od 30. 10. 2017 výhradně elektronicky s následným doložením podepsaného výtisku a povinných příloh.

Ukončení příjmu žádostí o kotlíkovou dotaci:

z důvodu vysokého počtu podaných žádostí v poměru k disponibilním finančním prostředkům rozhodla Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 257/2018/RK-35 ze dne 8. 3. 2018 o ukončení příjmu elektronických žádostí o kotlíkovou dotaci k 9. 3. 2018 ve 14 hod. Žádosti podané po tomto termínu již nebudou administrovány. Listinné verze žádostí je nutné doručit na podatelnu Krajského úřadu Jihočeského kraje nejpozději do 23.  3. 2018 do 14 hod.

Poslední 3. kolo kotlíkových dotací se rozběhne výhledově v 2. polovině roku 2019, resp.  v závislosti na tom, kdy Ministerstvo životního prostředí uvolní krajům zbývající finanční prostředky. Podmínky pro získání dotace se ale mohou od 1. a 2. kola lišit.

https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/ukoncene#678

Odkaz na stažení programu Filler (je nutné mít aktuální verzi): program Filler (.exe).

Odkaz na: Aktuální výzvy - dotace Jihočeského kraje