Kontakty

Název krajského projektu

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III., CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903

Kontakty na administrátory 

Ing. Ludmila Beníšková, administrátorka projektů, tel.: 386 720 130, beniskova@kraj-jihocesky.cz 

Ing. Kamila Jirsová (Dvořáková), administrátorka projektů, tel.: 386 720 538,  jirsova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Veronika Kovářová, administrátorka projektů, tel.: 386 720 416, kovarova@kraj-jihocesky.cz

Bc. Andrea Krbečková, administrátorka projektů, tel.: 386 720 381, krbeckova@kraj-jihocesky.cz,

Ing. Blanka Nováková, administrátorka projektů, tel.: 386 720 317, novakova@kraj-jihocesky.cz

Bc. Veronika Novotná, administrátorka projektů, tel.: 386 720 380, novotna4@kraj-jihocesky.cz

Ing. Markéta Primusová, administrátorka projektů, tel.: 386 720 160, primusova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Vladimíra Slípková, administrátorka projektů, tel.: 386 720 556, slipkova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Aleš Tichatzek, administrátor projektů, tel.: 386 720 413, tichatzek@kraj-jihocesky.cz

Bc. Ludmila Valdová, administrátorka projektů, tel.: 386 720 536, valdova@kraj-jihocesky.cz 

Ing. Václava Válková, administrátorka projektů, tel.: 386 720 239, valkova@kraj-jihocesky.cz

Bc. Pavla Zápotočná, administrátorka projektů, tel.: 386 720 191, zapotocna@kraj-jihocesky.cz