Kontakty

Název krajského projektu

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III., CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903

Kontakty na administrátory 

Ing. Veronika Kovářová, administrátorka projektů, tel.: 386 720 416, kovarova@kraj-jihocesky.cz

Bc. Ludmila Valdová, administrátorka projektů, tel.: 386 720 536, valdova@kraj-jihocesky.cz 

Bc. Miroslava Radostová, administrátorka projektů, tel.: 386 720 191, radostova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Kamila Jirsová, administrátorka projektů, tel.: 386 720 538,  jirsova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Magda Křepelková, Ph.D., administrátorka projektů, tel.: 386 720 317, krepelkova@kraj-jihocesky.cz

Bc. Veronika Novotná, administrátorka projektů, tel.: 386 720 380, novotna4@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Lucia Hálová, administrátorka projektů, tel.: 386 720 381, halova2@kraj-jihocesky.cz

Ing. Vladimíra Slípková, administrátorka projektů, tel.: 386 720 556, slipkova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Markéta Primusová, administrátorka projektů, tel.: 386 720 160, primusova@kraj-jihocesky.cz