Základní informace

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II.

 

Na co lze kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy čerpat?

Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu.

Dotaci lze získat pouze pro výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

           Jaký nový zdroj tepla si lze z dotace pořídit a jak vysoká je dotace?

Nový zdroj tepla

Dotační sazba

Maximální dotace

Tepelné čerpadlo

95 %

180 000,- Kč

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním

95 %

130 000,- Kč

Kotel na biomasu s ručním přikládáním

95 %

130 000,- Kč

 

Podporovatelné jsou pouze nové zdroje tepla registrované v Seznamu výrobků a technologií vedeném Státním fondem životního prostředí (viz svt.sfzp.cz) a dále výrobky splňující požadavky na ekodesign dle příslušných nařízení EU.

          Kdo může požádat o dotaci?

Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby k rekreaci) v Jihočeském kraji, vytápěné kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím 3., 4. nebo 5. emisní třídu, který v nemovitosti trvale bydlí.

           Jak je definována domácnost s nižšími příjmy?

O kotlíkovou dotaci pro domácnosti nižšími příjmy mohou požádat domácnosti splňující jedno z níže uvedených kritérií:

  • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.

      nebo

  • Žadatel nebo člen jeho domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Kdy a jak bude možné podat žádost o dotaci?

Zveřejnění výzvy dotačního programu vč. veškeré dokumentace pro podání žádosti je naplánováno na 26. 5. 2023 (web: kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz).

Příjem elektronických žádostí bude ukončen 31. 8. 2024.

Žádost o dotaci se bude podávat výhradně elektronicky přes webovou aplikaci Portál občana Jihočeského kraje s následným doručením povinných příloh do 20 pracovních dnů.

Pro podání žádosti je zpracován návod, podrobné informace k podmínkám získání kotlíkové dotace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele.

               Informační zdroje:

Informační linka: 386 720 323

Mail: kotliky@kraj-jihocesky.cz

Webové stránky: kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz