Informace o žádostech

Dne 2. 12. 2021 Rada Jihočeského kraje neschválila 1 / schválila 11 žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 2. výzva. Seznam schválených / neschválených žádostí naleznete v záložce „Informace o žádostech“.

Z celkového počtu 11 schválených žádostí bude 5 žádostí financováno z úspor z již realizovaných žádostí podaných v 1. výzvě dotačního programu (117. výzva OP ŽP) a 6 žádostí bude financováno z úspor z již realizovaných žádostí v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ (NZÚ-AMO).