Informace o žádostech

Dne 3. 3. 2022 Rada Jihočeského kraje schválila  dalších 18 žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 2. výzva. Seznam schválených žádostí naleznete v záložce „Informace o žádostech“. Z celkového počtu 18 schválených žádostí budou 4 žádosti financovány přímo z alokace 2. výzvy dotačního programu (117. výzva OP ŽP), 12 žádostí bude financováno z úspor z již realizovaných žádostí podaných v 1. výzvě dotačního programu/z úroků (117. výzva OP ŽP) a 2 žádosti budou financovány z úspor z již realizovaných žádostí v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ (NZÚ-AMO).