Omezení podpory kondenzačních plynových kotlů

Omezení podpory kondenzačních kotlů na zemní plyn v rámci kotlíkových dotací pro domácnosti s nižšími příjmy

Vzhledem k nepředvídatelné situaci ohledně dodávek a ceny zemního plynu bylo ze strany Ministerstva životního prostředí rozhodnuto, že v rámci připravovaných kotlíkových dotací pro domácnosti s nižšími příjmy bude poskytnutí dotace na výměnu zastaralého kotle na pevná paliva za nový kondenzační kotel na zemní plyn v této fázi garantováno pouze žadatelům, kteří výměnu již realizovali (od 1. 1. 2021), a žadatelům, kteří společně s podanou žádostí doloží i závaznou objednávku nového kondenzační kotle na zemní plyn vystavenou do 30. 4. 2022.

Žadatelům, kteří výměnu starého kotle na pevná paliva za kondenzační kotel na zemní plyn ještě neprovedli a nedoloží s žádostí závaznou objednávku vystavenou do 30. 4. 2022, nelze poskytnutí dotace zaručit.

Podpora plynových kotlů objednaných po 30. 4. 2022 závisí na rozhodnutí Evropské komise, resp. za dalším vývoji geopolitické situace.

Pokud tedy plánujete požádat si o kotlíkovou dotaci na nový kondenzační kotel na zemní plyn a výměnu jste ještě neprovedli, zajistěte si prosím závaznou objednávku nového plynového kotle do 30. 4. 2022.

Je-li výměna již provedena, bude nutné doložit k žádosti i příslušnou fakturu, doklad o její úhradě a protokol o uvedení nového plynového kotle do provozu.

V případě dotazů nás kontaktujte na mailu: kotliky@kraj-jihocesky.cz nebo na informační lince 386 720 323.