Schválené/neschválené žádosti

Dne 7. 4. 2022 Rada Jihočeského kraje schválila 2 žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 2. výzva. Seznam schválených žádostí naleznete v záložce „Informace o žádostech“, přičemž  tyto 2 schválené žádosti budou financovány z úspor z již realizovaných žádostí podaných v 1. výzvě dotačního programu (117. výzva OP ŽP).