Vyhlášení výzvy

Vyhlášení výzvy dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“

Rada Jihočeského kraje schválila dne 29. 7. 2021 vyhlášení výzvy dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ na výměnu zastaralých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním nebo za plynový kondenzační kotel. V této dodatečné výzvě Jihočeský kraj rozdělí 29,3 mil. Kč.

Rámcové podmínky pro získání dotace zůstávají stejné jako ve 3. kole kotlíkových dotací, mění se pouze způsob podávání žádosti, který bude nově probíhat přes webovou aplikaci Portál občana.

Elektronické žádosti bude možné podávat od 6. 9. 2021 od 18 hod. do 30. 9. 2021 do 14 hod. (pokud nebude z důvodu vysokého počtu podaných žádostí v poměru k disponibilní částce příjem žádostí ukončen rozhodnutím rady kraje v dřívějším termínu). Listinné žádosti je možné doručovat na podatelnu Jihočeského kraje od 7. 9. 2021 od 8 hod.

Veškeré podklady a informace pro vyplnění a podání žádosti o kotlíkovou dotaci jsou od 30. 7. 2021 zveřejněny v sekci Výzvy (podání žádosti).