Informace o žádostech

Dne 11. 11. 2021 Rada Jihočeského kraje schválila 355 / neschválila 20 žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 2. výzva. Seznam schválených / neschválených žádostí naleznete v záložce „Informace o žádostech“.

Z celkového počtu 355 schválených žádostí bude 252 žádostí financováno přímo z alokace 2. výzvy dotačního programu (117. výzva OP ŽP), 71 žádostí bude financováno z úspor z již realizovaných žádostí podaných v 1. výzvě dotačního programu (117. výzva OP ŽP) a 32 žádostí bude financováno z úspor z již realizovaných žádostí v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ (NZÚ-AMO).

Schválení / neschválení dalších žádostí o kotlíkovou dotaci Radou Jihočeského kraje je plánováno dne 2.12. 2021.