Informace pro žadatele o schvalování podaných žádostí

Vážení žadatelé,

v současné době byla vyčerpána alokace dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ ve výši 302 mil. Kč.

Jihočeský kraj má ale současně přislíbeno dalších 119,7 mil. Kč z programu Nová zelená úsporám, které jsou určeny na dofinancování převisu žádostí podaných ve 3. kole kotlíkových dotací. Z této částky bude možné podpořit dalších cca 1050 žádostí, které úspěšně prošly kontrolou přijatelnosti.

Schválení dalších žádostí o kotlíkovou dotaci Radou Jihočeského kraje je ale možné až poté, co bude mít Jihočeský kraj příslušné finanční prostředky v rámci programu Nová zelená úsporám oficiálně přiděleny. Žádost o tyto finanční prostředky bude ze strany Jihočeského kraje odeslána do poloviny března. Po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany Státního fondu životního prostředí se znovu rozběhne schvalování žádostí až do vyčerpání disponibilní částky, a to dle času doručení elektronické žádosti (při dodržení podmínky včasného doručení listinné verze a příloh).

Žádosti, pro které nebude dostatek finančních prostředků ani v rámci navýšení z programu Nová zelená úsporám, budou schváleny do zásobníku žádostí a bude možné je uspokojit až v případě úspor v již realizovaných žádostech, nebo pokud by došlo k dalšímu navýšení částky určené pro Jihočeský kraj. Výši úspor ani možnost navýšení finančních prostředků ale nelze v současné době předjímat.