Jihočeský kraj získal dalších 119,7 milionů Kč pro financování žádostí podaných ve 3. kole kotlíkových dotací

Dne 29. 4. 2020 obdržel Jihočeský kraj Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření, kterým bylo schváleno dalších 119,7 mil. Kč z programu Nová zelená úsporám na dofinancování žádostí podaných ve 3. kole kotlíkových dotací v Jihočeském kraji.

Radě Jihočeského kraje tak může být začátkem června předloženo ke schválení dalších více než tisíc žádostí, které ve 3. kole prošly úspěšně kontrolou přijatelnosti a dle pořadového čísla mají nárok na získání dotace. Vystavování a rozesílání dotačních smluv bude následovat v průběhu letních měsíců.

I přes toto navýšení ale nebude možné uspokojit všechny žádosti, které byly ve 3. kole kotlíkových dotací v Jihočeském kraji podány. Žádosti, které nebude možné z disponibilních prostředků financovat, budou zařazeny do zásobníku v pořadí dle času podání elektronické žádosti a mohou být uspokojeny pouze v případě úspor v již realizovaných žádostech, příp. z dalšího navýšení finančních prostředků pro Jihočeský kraj, pokud by k němu v budoucnu došlo. Výši úspor ani možnost navýšení finančních prostředků ale nelze v současné době předjímat.