Pracovníci místních akčních skupin Jihočeského kraje pomohou žadatelům bezplatně s přípravou a vyřízením žádosti o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II

Dovolujeme si informovat, že pracovníci místních akčních skupin (MAS) Jihočeského kraje pomohou domácnostem s nižšími příjmy bezplatně s přípravou a vyřízením žádosti o kotlíkovou dotaci.

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním a podáním žádosti o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy, obraťte se prosím na níže uvedené kontaktní osoby:

KONTAKTY