Schválené / neschválené žádosti v RK 11. 6. 2020

Dne 11. 6. 2020 Rada Jihočeského kraje neschválila 4 žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III". Dále bylo radou kraje schváleno 191 žádostí o poskytnutí dotace do zásobníku žádostí (jedná se o schválení první části žádostí do zásobníku). Těmto schváleným žádostem bude poskytnuta dotace pouze v případě disponibilních prostředků tzn. žádosti bude možné uspokojit pouze v případě úspor v již realizovaných žádostech. 

Seznam schválených či neschválených žádostí naleznete v sekci "Schválené / neschválené žádosti".

Druhá část zásobníku bude předložena Radě Jihočeského kraje k projednání v červenci 2020.