Schválené / neschválené žádosti v RK 4. 6. 2020

Dne 4. 6. 2020 Rada Jihočeského kraje schválila 5 žádostí / neschválila 3 žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III". Dále bylo schváleno 1 054 žádostí o poskytnutí dotace v rámci projektu "Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám".

Seznam schválených či neschválených žádostí naleznete v sekci "Schválené / neschválené žádosti".

Zbývající žádosti, které úspěšně prošly kontrolou přijatelnosti, musejí být vzhledem k nedostatku finančních prostředků schváleny do tzv. zásobníku žádostí a bude možné je uspokojit pouze v případě úspor v již realizovaných žádostech. První část zásobníku bude předložena Radě Jihočeského kraje k projednání dne 11. 6. 2020.