Schválení kompletního zásobníku žádostí

Dne 30. 7. 2020 schválila Rada Jihočeského kraje aktualizovaný zásobník žádostí v rámci dotačního programu "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III". Do zásobníku byly zařazeny všechny žádosti, které prošly úspěšně kontrolou přijatelnosti, z důvodu vyčerpání finančních prostředků ale nemohly být schváleny k přímému poskytnutí dotace. Těmto žádostem bude dotace poskytnuta ve schváleném pořadí pouze v případě úspor v již realizovaných žádostech.

Kompletní seznam žádostí schválených do zásobníku naleznete v sekci „Schválené / neschválené žádosti“.