Vyhlášení výzvy

Vyhlášení 1. výzvy dotačního programu „Kotlíkové dotace  pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“

Dne 6. 5. 2022 byla vyhlášena 1. výzva dotačního  programu „Kotlíkové dotace  pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“.

Veškeré podklady a informace pro vyplnění a podání žádosti o kotlíkovou dotaci jsou od
6. 5. 2022 zveřejněny na webových stránkách Jihočeského kraje
https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz

v záložce Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy.

Celková částka na výměnu zastaralých kotlů pro jihočeské nízkopříjmové domácnosti činí 257,09 mil. Kč. V případě vyššího zájmu bude Jihočeský kraj usilovat o navýšení finančních prostředků tak, aby mohly být uspokojeny všechny podané žádosti.

Elektronické žádosti bude možné podávat od 6. 6. 2022 od 17 hod. (dle zákona musí být časová prodleva mezi vyhlášením výzvy dotačního programu a spuštěním příjmu žádostí min. 30 dnů). Příjem elektronických žádostí bude ukončen 31. 8. 2022 ve 24 hod.

V případě dotazů využijte prosím mailbox kotliky@kraj-jihocesky.cz, nebo se obraťte na informační linku 386 720 323.