Vyhlášení výzvy dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II.“

Dne 26. 5. 2023 byla vyhlášena 1. výzva dotačního  programu „Kotlíkové dotace  pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II.“.

Veškeré podklady a informace pro vyplnění a podání žádosti o kotlíkovou dotaci jsou zveřejněny na webových stránkách Jihočeského kraje https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz - záložka Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II.“

Celková částka na výměnu zastaralých kotlů pro jihočeské nízkopříjmové domácnosti činí 131,5 mil. Kč. V případě vyššího zájmu bude Jihočeský kraj usilovat o navýšení finančních prostředků tak, aby mohly být uspokojeny všechny podané žádosti.

Elektronické žádosti bude možné podávat od 26. 6. 2023 od 17 hod. (dle zákona musí být časová prodleva mezi vyhlášením výzvy dotačního programu a spuštěním příjmu žádostí min. 30 dnů). Vaši žádost si ale již od 26. 5. 2023 můžete vyplnit (připravit) prostřednictvím webové aplikace Portál občana Jihočeského kraje (záložka Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy II./Výzvy (podání žádosti). Ukončení příjmu elektronických žádostí se předpokládá k 31. 8. 2024 ve 24 hod.

V případě dotazů využijte prosím mailbox kotliky@kraj-jihocesky.cz, nebo se obraťte na informační linku 386 720 323.