VÝZVA K PŘEDREGISTRACI ŽADATELŮ PRO KOTLÍKOVÉ DOTACE URČENÉ PRO DOMÁCNOSTI S NIŽŠÍMI PŘÍJMY

Jihočeský kraj zahájil předregistraci žadatelů pro kotlíkové dotace 2022.

Za tímto účelem byl vytvořen dotazník, který prosím vyplňte ZDE.

Dotazník slouží ke zjištění zájmu o kotlíkové dotace ze strany domácností s nižšími příjmy a má jednoduchý princip. Zájemce o dotaci v něm vyplní své jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále místo realizace výměny zdroje a o jaký typ nového zdroje má zájem a dotazník následně elektronicky odešle. Po zadání údajů o počtu členů domácnosti a jejich příjmech v roce 2020 poskytne dotazník orientační informaci, zda by daná domácnost měla na získání dotace nárok.

Na základě zaregistrovaného počtu zájemců o kotlíkovou dotaci bude na začátku roku 2022  stanovena Jihočeskému kraji částka, o kterou si bude moct požádat Ministerstvo životního prostředí. Je tedy velmi důležité, aby dotazník vyplnilo co nejvíce domácností splňujících podmínky – viz Informační leták vč. kontaktů naleznete ZDE.

Vyplnění dotazníku není nijak závazné a ani neznamená podání žádosti o kotlíkovou dotaci. Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci bude zahájen na jaře 2022.

Formulář dotazníku je k dispozici i v jiném formátu a lze jej v případě zájmu zaslat také e-mailem, resp. je možné jej vyplnit osobně přímo na odboru evropských záležitostí Krajského úřadu Jihočeského kraje