• kotlíky

Informace o žádostech

Dne 3. 3. 2022 Rada Jihočeského kraje schválila  dalších 18 žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 2. výzva. Seznam schválených žádostí naleznete v záložce „Informace o žádostech“.

Informace o žádostech

Dne 13. 1. 2022 Rada Jihočeského kraje schválila  další 3 žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 2. výzva. Seznam schválených žádostí naleznete v záložce „Informace o žádostech“.

Informace k nové verzi Seznamu výrobků a technologií 2021-2027 (SVT)

Vážení žadatelé, od spuštění nové verze Seznamu výrobků a technologií 2021-2027 (viz https://svt.sfzp.cz/) přestala být původní verze Seznamu výrobků a technologií 2014-2020 (viz https://svt2014-2020.sfzp.cz/) doplňována o nově zaregistrované výrobky. Výrobky, které jsou uvedeny v novém Seznamu výrobků a technologií 2021-2027, lze ale podpořit i v rámci 117. výzvy OPŽP (Kotlíkové dotace III) a v programu Nová zelená úsporám (NZÚ-AMO) 2014-2020. Původní verze Seznamu výrobků a technologií 2014-2020 již nebude aktualizována, lze z ní ale i nadále vybírat výrobky zaregistrované před spuštěním nové verze Seznamu výrobků a technologií 2021-2027. Zároveň nový Seznam výrobků a technologií 2021-2027 již neuvádí údaj týkající se maximální výše dotace, protože seznam je společný pro více programů, a je tedy třeba vždy vycházet z podmínek daného programu (Kotlíkové dotace 2022+, Nová zelená úsporám 2021-2027). Pro připravované kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy bude aktuální již pouze nový Seznam výrobků a technologii 2021-2027.

Informace o žádostech

Dne 2. 12. 2021 Rada Jihočeského kraje neschválila 1 / schválila 11 žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 2. výzva. Seznam schválených / neschválených žádostí naleznete v záložce „Informace o žádostech“.

Informace o žádostech

Dne 11. 11. 2021 Rada Jihočeského kraje schválila 355 / neschválila 20 žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 2. výzva.

Příjem žádostí - 6. 9. 2021 od 18:00 hod

Dnes 6. 9. 2021 od 18:00 hod je zahájen příjem žádostí v rámci 3. výzvy II. (kotlíkové dotace). Administrátoři uvedení na záložce „Kontakty“ jsou k dispozici pro telefonické a e-mailové dotazy do 20:00 hod.

Vyhlášení výzvy

Vyhlášení výzvy dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“

Informace pro žadatele o probíhající administraci kotlíkových dotací

V rámci 3. kola kotlíkových dotací bylo ke dni 30. 06. 2021 vyplaceno celkem 3 363 žádostí za 380,4 mil. Kč. Proplácení žádostí průběžně pokračuje na základě doložených závěrečných vyúčtování. Díky navýšení finanční částky pro 3. kolo kotlíkových dotací od Ministerstva životního prostředí mohou být nakonec uspokojeny i všechny žádosti zařazené do zásobníku.
Subscribe to