• kotlíky

Pracovníci místních akčních skupin Jihočeského kraje pomohou žadatelům bezplatně s přípravou a vyřízením žádosti o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II

Dovolujeme si informovat, že pracovníci místních akčních skupin (MAS) Jihočeského kraje pomohou domácnostem s nižšími příjmy bezplatně s přípravou a vyřízením žádosti o kotlíkovou dotaci.

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním a podáním žádosti o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy, obraťte se prosím na níže uvedené kontaktní osoby:

Harmonogram seminářů 2023

Harmonogram seminářů pro žadatele v dotačním programu
„Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II.“

Nízkopříjmové domácnosti mohou i nadále podávat žádosti o kotlíkovou dotaci

Dne 6. 6. 2022 byl v Jihočeském kraji zahájen příjem žádostí o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy. V prvním týdnu bylo podáno 1 320 elektronických žádostí za 205 mil. Kč, k dispozici tak pro jihočeské žadatele stále zůstává 52 mil. Kč, které mohou využít na výměnu neekologického kotle na pevná paliva za moderní zdroj tepla.

Vyhlášení výzvy

Vyhlášení 1. výzvy dotačního programu „Kotlíkové dotace  pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“

Schválené/neschválené žádosti

Dne 7. 4. 2022 Rada Jihočeského kraje schválila 2 žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 2. výzva.

Harmonogram seminářů 2022

Pozvánka na semináře pro žadatele v dotačním programu
„Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy“

Informace o žádostech

Dne 17. 3. 2022 Rada Jihočeského kraje neschválila 1 / schválila 2 žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 2. výzva.

Subscribe to