• kotlíky

Schválení kompletního zásobníku žádostí

Dne 30. 7. 2020 schválila Rada Jihočeského kraje aktualizovaný zásobník žádostí v rámci dotačního programu "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III". Do zásobníku byly zařazeny všechny žádosti, které prošly úspěšně kontrolou přijatelnosti, z důvodu vyčerpání finančních prostředků ale nemohly být schváleny k přímému poskytnutí dotace. Těmto žádostem bude dotace poskytnuta ve schváleném pořadí pouze v případě úspor v již realizovaných žádostech.

Schválené / neschválené žádosti v RK 11. 6. 2020

Dne 11. 6. 2020 Rada Jihočeského kraje neschválila 4 žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III".

Schválené / neschválené žádosti v RK 4. 6. 2020

Dne 4. 6. 2020 Rada Jihočeského kraje schválila 5 žádostí / neschválila 3 žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III". Dále bylo schváleno 1 054 žádostí o poskytnutí dotace v rámci projektu "Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám".

Jihočeský kraj získal dalších 119,7 milionů Kč pro financování žádostí podaných ve 3. kole kotlíkových dotací

Dne 29. 4. 2020 obdržel Jihočeský kraj Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření, kterým bylo schváleno dalších 119,7 mil. Kč z programu Nová zelená úsporám na dofinancování žádostí podaných ve 3. kole kotlíkových dotací v Jihočeském kraji.

Oznámení o ukončení příjmu žádostí o kotlíkovou dotaci

Vzhledem k vysokému počtu žádostí v poměru k disponibilní částce pro 3. kolo kotlíkových dotací rozhodla Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 391/2020/RK-95 ze dne 30. 4. 2020 o ukončení příjmu elektronických žádostí o kotlíkovou dotaci dne 4. 5. 2020 v 16.30 hod. s nejzazším termínem pro doručení listinné verze 19. 5. 2020 do 14 hod.

Schválené / neschválené žádosti v RK 30. 4. 2020

Dne 30. 4. 2020 Rada Jihočeského kraje schválila 8 / neschválila 22 žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu kotlíkové dotace III. Seznam schválených žádostí naleznete v sekci "Schválené / neschválené žádosti".

Informace k administraci žádostí

Vážení žadatelé,

po dobu vyhlášení nouzového stavu je omezena administrace žádostí o kotlíkovou dotaci i přítomnost jednotlivých administrátorů na pracovišti. Lhůty pro jednotlivé administrativní úkony se tak mohou prodloužit.

Schválené / neschválené žádosti v RK 19. 3. 2020

Dne 19. 3. 2020 Rada Jihočeského kraje schválila 5 / neschválila 40 žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu kotlíkové dotace III. Seznam schválených žádostí naleznete v sekci "Schválené / neschválené žádosti".

Schválené / neschválené žádosti v RK 13. 2. 2020

Dne 13. 2. 2020 Rada Jihočeského kraje schválila 17 / neschválila 40 žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu kotlíkové dotace III. Seznam schválených žádostí naleznete v sekci "Schválené / neschválené žádosti".

Subscribe to