• Kotlíkové dotace naposledy ve vašem kraji

Oznámení o ukončení příjmu žádostí o kotlíkovou dotaci

Vzhledem k vysokému počtu žádostí v poměru k disponibilní částce pro 3. kolo kotlíkových dotací rozhodla Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 391/2020/RK-95 ze dne 30. 4. 2020 o ukončení příjmu elektronických žádostí o kotlíkovou dotaci dne 4. 5. 2020 v 16.30 hod. s nejzazším termínem pro doručení listinné verze 19. 5. 2020 do 14 hod.

Schválené / neschválené žádosti v RK 30. 4. 2020

Dne 30. 4. 2020 Rada Jihočeského kraje schválila 8 / neschválila 22 žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu kotlíkové dotace III. Seznam schválených žádostí naleznete v sekci "Schválené / neschválené žádosti".

Informace k administraci žádostí

Vážení žadatelé,

po dobu vyhlášení nouzového stavu je omezena administrace žádostí o kotlíkovou dotaci i přítomnost jednotlivých administrátorů na pracovišti. Lhůty pro jednotlivé administrativní úkony se tak mohou prodloužit.

Schválené / neschválené žádosti v RK 19. 3. 2020

Dne 19. 3. 2020 Rada Jihočeského kraje schválila 5 / neschválila 40 žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu kotlíkové dotace III. Seznam schválených žádostí naleznete v sekci "Schválené / neschválené žádosti".

Schválené / neschválené žádosti v RK 13. 2. 2020

Dne 13. 2. 2020 Rada Jihočeského kraje schválila 17 / neschválila 40 žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu kotlíkové dotace III. Seznam schválených žádostí naleznete v sekci "Schválené / neschválené žádosti".

Schválené / neschválené žádosti v RK 30. 1. 2020

Dne 30. 1. 2020 Rada Jihočeského kraje schválila 47 / neschválila 34 žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu kotlíkové dotace III. Seznam schválených žádostí naleznete v sekci "Schválené / neschválené žádosti".

Projednání dalších žádostí proběhne 13. 2. 2020

Schválené / neschválené žádosti v RK 16. 1. 2020

Dne 16. 1. 2020 Rada Jihočeského kraje schválila 546 / neschválila 25 žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu kotlíkové dotace III. Seznam schválených žádostí naleznete v sekci "Schválené / neschválené žádosti".

Projednání dalších žádostí proběhne 30. 1. 2020.

Schválené / neschválené žádosti v RK 19. 12. 2019

Dne 19. 12. 2019 Rada Jihočeského kraje schválila 767 / neschválila 33 žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu kotlíkové dotace III. Seznam schválených žádostí naleznete v sekci "Schválené / neschválené žádosti".

Projednání dalších žádostí proběhne 16. 1. 2020.

Smlouvy o poskytnutí dotace, včetně pokynů k závěrečnému vyúčtování kotlíkové dotace, budou rozesílány začátkem roku 2020.

Schválené / neschválené žádosti v RK 28. 11. 2019

Dne 28. 11. 2019 Rada Jihočeského kraje schválila 714 / neschválila 90 žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu kotlíkové dotace III. Seznam schválených žádostí naleznete v sekci "Schválené / neschválené žádosti".

Projednání dalších žádostí proběhne 19. 12. 2019.

Smlouvy o poskytnutí dotace, včetně pokynů k závěrečnému vyúčtování kotlíkové dotace, budou rozesílány začátkem roku 2020.

Subscribe to