• kotlíky

Informace o omezení administrace žádostí o kotlíkovou dotaci

Vážení žadatelé,

v rámci opatření proti dalšímu šíření koronavirové pandemie je omezena administrace žádostí o kotlíkovou dotaci i přítomnost jednotlivých administrátorů na pracovišti. Lhůty pro jednotlivé administrativní úkony se tak mohou prodloužit.

Děkujeme za pochopení!

Schválení kompletního zásobníku žádostí

Dne 30. 7. 2020 schválila Rada Jihočeského kraje aktualizovaný zásobník žádostí v rámci dotačního programu "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III". Do zásobníku byly zařazeny všechny žádosti, které prošly úspěšně kontrolou přijatelnosti, z důvodu vyčerpání finančních prostředků ale nemohly být schváleny k přímému poskytnutí dotace. Těmto žádostem bude dotace poskytnuta ve schváleném pořadí pouze v případě úspor v již realizovaných žádostech.

Schválené / neschválené žádosti v RK 11. 6. 2020

Dne 11. 6. 2020 Rada Jihočeského kraje neschválila 4 žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III".

Schválené / neschválené žádosti v RK 4. 6. 2020

Dne 4. 6. 2020 Rada Jihočeského kraje schválila 5 žádostí / neschválila 3 žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III". Dále bylo schváleno 1 054 žádostí o poskytnutí dotace v rámci projektu "Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám".

Jihočeský kraj získal dalších 119,7 milionů Kč pro financování žádostí podaných ve 3. kole kotlíkových dotací

Dne 29. 4. 2020 obdržel Jihočeský kraj Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření, kterým bylo schváleno dalších 119,7 mil. Kč z programu Nová zelená úsporám na dofinancování žádostí podaných ve 3. kole kotlíkových dotací v Jihočeském kraji.

Oznámení o ukončení příjmu žádostí o kotlíkovou dotaci

Vzhledem k vysokému počtu žádostí v poměru k disponibilní částce pro 3. kolo kotlíkových dotací rozhodla Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 391/2020/RK-95 ze dne 30. 4. 2020 o ukončení příjmu elektronických žádostí o kotlíkovou dotaci dne 4. 5. 2020 v 16.30 hod. s nejzazším termínem pro doručení listinné verze 19. 5. 2020 do 14 hod.

Schválené / neschválené žádosti v RK 30. 4. 2020

Dne 30. 4. 2020 Rada Jihočeského kraje schválila 8 / neschválila 22 žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu kotlíkové dotace III. Seznam schválených žádostí naleznete v sekci "Schválené / neschválené žádosti".

Informace k administraci žádostí

Vážení žadatelé,

po dobu vyhlášení nouzového stavu je omezena administrace žádostí o kotlíkovou dotaci i přítomnost jednotlivých administrátorů na pracovišti. Lhůty pro jednotlivé administrativní úkony se tak mohou prodloužit.

Schválené / neschválené žádosti v RK 19. 3. 2020

Dne 19. 3. 2020 Rada Jihočeského kraje schválila 5 / neschválila 40 žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu kotlíkové dotace III. Seznam schválených žádostí naleznete v sekci "Schválené / neschválené žádosti".

Subscribe to