• Kotlíkové dotace naposledy ve vašem kraji

Příjem žádostí - 6. 9. 2021 od 18:00 hod

Dnes 6. 9. 2021 od 18:00 hod je zahájen příjem žádostí v rámci 3. výzvy II. (kotlíkové dotace). Administrátoři uvedení na záložce „Kontakty“ jsou k dispozici pro telefonické a e-mailové dotazy do 20:00 hod.

Vyhlášení výzvy

Vyhlášení výzvy dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“

Rada Jihočeského kraje schválila dne 29. 7. 2021 vyhlášení výzvy dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ na výměnu zastaralých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním nebo za plynový kondenzační kotel. V této dodatečné výzvě Jihočeský kraj rozdělí 29,3 mil. Kč.

Informace pro žadatele o probíhající administraci kotlíkových dotací

V rámci 3. kola kotlíkových dotací bylo ke dni 30. 06. 2021 vyplaceno celkem 3 363 žádostí za 380,4 mil. Kč. Proplácení žádostí průběžně pokračuje na základě doložených závěrečných vyúčtování. Díky navýšení finanční částky pro 3. kolo kotlíkových dotací od Ministerstva životního prostředí mohou být nakonec uspokojeny i všechny žádosti zařazené do zásobníku.

Informace o omezení administrace žádostí o kotlíkovou dotaci

Vážení žadatelé,

v rámci opatření proti dalšímu šíření koronaviru je znovu dočasně omezena administrace žádostí o kotlíkovou dotaci i přítomnost jednotlivých administrátorů na pracovišti. Lhůty pro jednotlivé administrativní úkony se tak mohou prodloužit.

Děkujeme za pochopení!

 

Upozornění na nepřítomnost administrátorů kotlíkových dotací

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nejsou od pondělí, 25. 1. 2021 do pátku, 29. 1. 2021 přítomni na pracovišti žádní pracovníci odboru evropských záležitostí, tj. ani administrátoři kotlíkových dotací. K normálnímu provozu by se měl odbor evropských záležitostí vrátit od 1. 2. 2021.

Informace o omezení administrace žádostí o kotlíkovou dotaci

Vážení žadatelé,

v rámci opatření proti dalšímu šíření koronavirové pandemie je omezena administrace žádostí o kotlíkovou dotaci i přítomnost jednotlivých administrátorů na pracovišti. Lhůty pro jednotlivé administrativní úkony se tak mohou prodloužit.

Děkujeme za pochopení!

Schválení kompletního zásobníku žádostí

Dne 30. 7. 2020 schválila Rada Jihočeského kraje aktualizovaný zásobník žádostí v rámci dotačního programu "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III". Do zásobníku byly zařazeny všechny žádosti, které prošly úspěšně kontrolou přijatelnosti, z důvodu vyčerpání finančních prostředků ale nemohly být schváleny k přímému poskytnutí dotace. Těmto žádostem bude dotace poskytnuta ve schváleném pořadí pouze v případě úspor v již realizovaných žádostech.

Schválené / neschválené žádosti v RK 11. 6. 2020

Dne 11. 6. 2020 Rada Jihočeského kraje neschválila 4 žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III".

Schválené / neschválené žádosti v RK 4. 6. 2020

Dne 4. 6. 2020 Rada Jihočeského kraje schválila 5 žádostí / neschválila 3 žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III". Dále bylo schváleno 1 054 žádostí o poskytnutí dotace v rámci projektu "Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám".

Jihočeský kraj získal dalších 119,7 milionů Kč pro financování žádostí podaných ve 3. kole kotlíkových dotací

Dne 29. 4. 2020 obdržel Jihočeský kraj Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření, kterým bylo schváleno dalších 119,7 mil. Kč z programu Nová zelená úsporám na dofinancování žádostí podaných ve 3. kole kotlíkových dotací v Jihočeském kraji.

Subscribe to