• kotlíky

Vyhlášení výzvy

Vyhlášení 1. výzvy dotačního programu „Kotlíkové dotace  pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“

Schválené/neschválené žádosti

Dne 7. 4. 2022 Rada Jihočeského kraje schválila 2 žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 2. výzva. Seznam schválených žádostí naleznete v záložce „Informace o žádostech“, přičemž  tyto 2 schválené žádosti budou financovány z úspor z již realizovaných žádostí podaných v 1.

Harmonogram seminářů 2022

Pozvánka na semináře pro žadatele v dotačním programu
„Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy“

Informace o žádostech

Dne 17. 3. 2022 Rada Jihočeského kraje neschválila 1 / schválila 2 žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 2. výzva.

Informace o žádostech

Dne 3. 3. 2022 Rada Jihočeského kraje schválila  dalších 18 žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 2. výzva. Seznam schválených žádostí naleznete v záložce „Informace o žádostech“.

Informace o žádostech

Dne 13. 1. 2022 Rada Jihočeského kraje schválila  další 3 žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 2. výzva. Seznam schválených žádostí naleznete v záložce „Informace o žádostech“.

Informace k nové verzi Seznamu výrobků a technologií 2021-2027 (SVT)

Vážení žadatelé, od spuštění nové verze Seznamu výrobků a technologií 2021-2027 (viz https://svt.sfzp.cz/) přestala být původní verze Seznamu výrobků a technologií 2014-2020 (viz https://svt2014-2020.sfzp.cz/) doplňována o nově zaregistrované výrobky. Výrobky, které jsou uvedeny v novém Seznamu výrobků a technologií 2021-2027, lze ale podpořit i v rámci 117. výzvy OPŽP (Kotlíkové dotace III) a v programu Nová zelená úsporám (NZÚ-AMO) 2014-2020. Původní verze Seznamu výrobků a technologií 2014-2020 již nebude aktualizována, lze z ní ale i nadále vybírat výrobky zaregistrované před spuštěním nové verze Seznamu výrobků a technologií 2021-2027. Zároveň nový Seznam výrobků a technologií 2021-2027 již neuvádí údaj týkající se maximální výše dotace, protože seznam je společný pro více programů, a je tedy třeba vždy vycházet z podmínek daného programu (Kotlíkové dotace 2022+, Nová zelená úsporám 2021-2027). Pro připravované kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy bude aktuální již pouze nový Seznam výrobků a technologii 2021-2027.

Informace o žádostech

Dne 2. 12. 2021 Rada Jihočeského kraje neschválila 1 / schválila 11 žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 2. výzva. Seznam schválených / neschválených žádostí naleznete v záložce „Informace o žádostech“.

Informace o žádostech

Dne 11. 11. 2021 Rada Jihočeského kraje schválila 355 / neschválila 20 žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 2. výzva. Seznam schválených / neschválených žádostí naleznete v záložce „Informace o žádostech“.

Subscribe to